Tarieven

De onderstaande tarieven die ik hanteer zijn voor een enkele taxatie of schouwing, indien er meerdere (soorten) voertuig moeten worden getaxeerd of geschouwd, dan kan het tarief worden aangepast. Dat geldt ook voor het taxeren / schouwen van grote en kleine collecties.

Tarifering personenauto’s

Waardetaxatie
Bij u op locatie                                          : € 150,00
Op locatie in Tubbergen (kantoor)        : € 120,00
Rapport ingebonden en toegezonden : € 25,00
Meerdere exemplaren per stuk á         : € 10,00

Verkoop- en aankoop inspectie (schouwing)
Aankoop begeleiding & advies              : in overleg te bepalen
Bij u op locatie                                          : € 125,00
Op locatie in Tubbergen (kantoor)        : € 100,00
Rapport ingebonden en toegezonden : € 25,00
Meerdere exemplaren á per stuk         : € 10,00

Bemiddeling en zoekopdracht
Bemiddeling aan- en verkoop                : € 275,00
Zoekopdracht                                           : € 200,00

Bedragen incl. btw, *Voor een camper, vrachtauto, tractor en 2-wieler worden aparte afspraken gemaakt

Henneveld Taxaties
Schildhuisstraat 5
7651 BT Tubbergen
T. 06-54921409