Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Henneveld Taxaties kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Henneveld Taxaties, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Henneveld Taxaties verstrekt.

Henneveld Taxaties kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM HENNEVELD TAXATIES GEGEVENS NODIG HEEFT

Henneveld Taxaties verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Henneveld Taxaties uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG HENNEVELD TAXATIES GEGEVENS BEWAART

Henneveld Taxaties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Henneveld Taxaties verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Henneveld Taxaties worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Henneveld Taxaties gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Henneveld Taxaties maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Henneveld Taxaties te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Henneveld Taxaties heeft hier geen invloed op.

Henneveld Taxaties heeft Google geen toestemming gegeven om via Henneveld Taxaties verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Henneveld Taxaties heeft met Google een bewerkersovereenkomst gesloten. Henneveld Taxaties heeft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd waardoor het IP-adres geanonimiseerd is. Het delen van gegevens door Google is door Henneveld Taxaties uitgezet. Henneveld Taxaties maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar rob.henneveld@henneveldtaxaties.nl. Henneveld Taxaties zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Henneveld Taxaties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Henneveld Taxaties maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Henneveld Taxaties verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Henneveld Taxaties op via rob.henneveld@henneveldtaxaties.nl.

www.henneveldtaxaties.nl is een website van Rob Henneveld's GLOBAL AUTOMOTIVE CONSULTANCY B.V. .

Henneveld Taxaties is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres:

Schildhuisstraat 5
7651 BT Tubbergen (OV)

Telefoon: +31 6 549 21 409

E-mailadres: rob.henneveld@henneveldtaxaties.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 27252282

Henneveld Taxaties
Schildhuisstraat 5
7651 BT Tubbergen
T. 06-54921409